20 julio 2016

Comunicado de “Àgora Maçònica” sobre la actual situación política internacional


COMUNICAT

Els esdeveniments de la setmana passada: Atemptat a Niça, "cop d'estat" a Turquia o la "semiguerra" racial als Estats Units, entre molts d'altres, ens inviten a unes reflexions sobre com està anant la Humanitat i més concretament l'ésser humà. 

La por i l'odi s’estan instal·lant a marxes forçades en tots els estaments socials de tots els països. Per a restablir la confiança, que malauradament pot trigar dècades, no és suficient emetre comunicats de repulsa, juntament amb bones paraules.

La dita de "si vols pau, prepara't per a la guerra" fa ja moltes dècades que va ser substituïda per la de "si vol pau que hi hagi justícia", i perquè hi hagi justícia cal analitzar com s'ha arribat a com estem i fins on podem arribar a estar “a les autèntiques portes de l'infern". No és l'objectiu d'aquest breu comunicat fer aquesta anàlisi, ja hi han prou experts que ens poden donar la seva visió, des de diversos angles. El que sí voldríem remarcar és el següent:

1) Juntament a la nostra més radical condemna a l'atemptat de Niça, fer una reflexió de com una persona, que ni és creient ni practicant de l'Islam, és capaç de matar en nom d'aquesta religió i com l'E.I. s'"apunta" el tanto que és obra seva.

2) Ara que ja s'ha fet públic l'informe sobre les conseqüències de la 2ª guerra d'Irak, en que ha quedat palès que es va mentir descaradament, s'han d'exigir les responsabilitats polítiques, morals i materials als qui van propiciar aquells fets criminals. Així mateix, qui va alimentar, i alimenta, la creació d'Al-Qaeda i de l’Estat Islàmic (dues cares de la mateixa moneda).

3) Si divendres per la nit ens preguntàvem com era possible que un cop militar de l'exèrcit més poderós de l'OTAN es realitzés sense que ningú sabés res (les cancelleries europees i el Departament d'Estat americà no es van manifestar fins que no va quedar clar qui guanyava). És més, qui ha estat el promotor real dels fets? Els colpistes declarats, que no anàvem en broma (290 morts ho testifiquen)? El propi Erdogan, un cop tenia la seguretat que fracassaria la intentona, deixés fer, per tal de poder fer la purga en tots els estaments opositors, tal com estem assistint en aquests moments? És ben curiós que ja tingués fetes les llistes d'opositors a depurar. També és ben curiós que un aeroport, pretesament pres pels militars colpistes i amb avions i helicòpters, igualment colpistes, volant pels cels de Turquia, deixessin aterrar tranquil·lament l'avió del president que volien derrocar?

4) Les conseqüències d'ambdós tindran unes conseqüències totalment negatives: Augment de la "islamofòbia", cosa molt normal, però extremadament perillosa, ja que portarà a que més indecisos acabin abraçant l'opció de la violència. Estem segurs que hi han milions de musulmans que són totalment contraris a aquesta guerra fanàtica feta en el nom d'Al·là, però cal que d'una vegada ho facin públic i actuïn en conseqüència: Ja no n'hi ha prou amb paraules i calen fets concrets dins del seu entorn social i religiós.

5) Més que mai, juntament amb les accions en favor d'una convivència social pacífica i que impedeixen que l'odi entre cultures s’estengui, cal extremar les mesures de protecció i defensa de la nostra societat i dels nostres valors, no permetent indecisions, tebieses i còmodes postures de falsa tolerància. Aquesta és una tasca de major importància dels nostres polítics, siguin del color que siguin, però més encara pels qui defensem crear una Catalunya independent, però que no serà, ni podrà estar, aliena a aquests problemes globals que afecten a tota la Humanitat.

Barcelona, 18 de juliol de 2016COMUNICADO

Los acontecimientos de la semana pasada: Atentado en Niza, "golpe de estado" en Turquía o la "semiguerra" racial en los Estados Unidos, entre muchos otros, nos invitan a unas reflexiones sobre cómo está yendo la Humanidad y más concretamente el ser humano. 

El miedo y el odio se están instalando a marchas forzadas en todos los estamentos sociales de todos los países. Para restablecer la confianza, que desgraciadamente puede tardar décadas, no es suficiente emitir comunicados de repulsa, junto con buenas palabras.

El refrán de "si quieres paz, prepárate para la guerra" hace ya muchas décadas que fue sustituido por el de "si quiere paz que haya justicia", y para que haya justicia debemos analizar cómo se ha llegado a cómo estamos y hasta donde podemos llegar “a las auténticas puertas del infierno". No el es objetivo de este breve comunicado hacer este análisis, hay bastantes expertos que nos pueden dar su visión, desde varios ángulos. Lo que sí querríamos remarcar es lo siguiente:

1) Juntamente a nuestra más radical condena al atentado de Niza, hacer una reflexión de como una persona, que ni es creyente ni practicante del Islam, es capaz de matar en nombre de esta religión y como el E.I. se "apunta" el tanto como si fuese obra suya.

2) Ahora que ya se ha hecho público el informe sobre las consecuencias de la 2ª guerra de Irak, en que ha quedado patente que se mintió descaradamente, se tienen que exigir las responsabilidades políticas, morales y materiales a quienes propiciaron aquellos hechos criminales. Así mismo, quién alimentó, y alimenta, la creación de Al Qaeda y del Estado Islámico (dos caras de la misma moneda).

3) Si el viernes por la noche nos preguntábamos como era posible que un golpe militar del ejército más poderoso de la OTAN se realizara sin que nadie supiera nada (las cancillerías europeas y el Departamento de Estado americano no se manifestaron hasta que no quedó claro quién ganaba). ¿Es más, quien ha sido el promotor real de los hechos? ¿Los golpistas declarados, que no bromeaban (290 muertos lo atestiguan)? ¿El propio Erdogan, un vez que teneía la seguridad de que fracasaría la intentona, dejara hacer, para poder hacer la purga en todos los estamentos opositores, tal como estamos asistiendo en estos momentos? Es muy curioso que ya tuviera hechas las listas de opositores a depurar. ¿También es muy curioso que un aeropuerto, pretendidamente tomado por los militares golpistas y con aviones y helicópteros, igualmente golpistas, volando por los cielos de Turquía, dejaran aterrizar tranquilamente el avión del presidente que querían derrocar?

4) Las conseciuncias serán totalmente negativas: Aumento de la "islamofòbia", cosa muy normal, pero extremadamente peligrosa, puesto que traerá a que más indecisos acaben abrazando la opción de la violencia. Estamos seguros que hay millones de musulmanes que son totalmente contrarios a esta guerra fanática hecha en el nombre de Alá, pero hace falta que de una vez lo hagan público y actúen en consecuencia: Ya no basta con palabras, hacen falta hechos concretos dentro de su entorno social y religioso.

5) Más que nunca, junto con las acciones en favor de una convivencia social pacífica y que impiden que el odio entre culturas se extienda, hay que extremar las medidas de protección y defensa de nuestra sociedad y de nuestros valores, no permitiendo indecisiones, tibiezas y cómodas posturas de falsa tolerancia. Esta es una tarea de mayor importancia de nuestros políticos, sean del color que sean, pero más todavía para quien defendemos crear una Cataluña independiente, pero que no será, ni podrá quedar ajena a estos problemas globales que afectan a toda la Humanidad.

Barcelona, 18 de julio de 2016

ÀGORA MAÇÒNICA                                                                               

No hay comentarios:

Publicar un comentario

NORMAS DE USO EN LOS COMENTARIOS

Los comentarios están abiertos a todo los lectores, no tienen moderación previa. No obstante en el caso de "anónimos" es aconsejable utilizar un seudónimo identificativo con fin de facilitar el diálogo y las respuestas personalizadas entre usuarios.

No se permite el uso de descalificaciones, insultos o improperios contra personas o instituciones. De producirse, EL MASÓN APRENDIZ se reserva el derecho a eliminarlos y, en su caso, dar razón del hecho.

EL MASÓN APRENDIZ busca con ello facilitar el contraste de puntos de vista diversos con el fin del enriquecimiento mutuo, sin ánimo de imponer opinión, posición o conclusión. Tal como acostumbramos a hacer los masones en nuestras Tenidas.

EL MASÓN APRENDIZ pretende hacer accesible las formas masónicas a todos sus lectores, sean o no masones.

Gracias por visitarnos.

Related Posts with Thumbnails